top of page

  BIO  / Acerca de

Júlia Sánchez Monteis
Julia S. Monteis

 

Sóc una artista visual que gestiona diferents llenguatges (fotografia, pintura, obra gràfica,...) Autodidacta, vaig ampliar els meus coneixements a l'Escola Massana, Taller Manera Negra i Àgora Espai de Creació artística a Barcelona.

 

Totes les meves obres tenen un referent comú, les sensacions que es perceben en la meva vida quotidiana i en els meus viatges, l'atracció per a les peces desgastades, per les textures, per la història fixada damunt dels objectes. Em sedueixen els paisatges i les atmosferes tranquil·les i silencioses.

 

Al fer servir una gamma de tons neutres, equilibrats, amb un predomini de verds, blaus i grisos, i també els ocres de la terra, les pintures traspuen una nostàlgia amable, íntima, un discurs poètic tranquil.

 

M'agrada l'exploració dels mitjans i materials. Ara treballo amb acrílic i coldwax (cera freda tractada) però també incorporo pols de marbre, pigments, ciment, tintes,... El procés d'elaboració de l'obra és molt intens, amb incisions, rascades, subtraccions, cal·ligrafies personals, amb accidents pictòrics espontanis. Es un treball lent i meditat, fins que aconsegueixo una obra abstracta, però que conté l’ essència del meu referent. Existeix una translació física des de la idea cap a la matèria.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Soy una artista visual que maneja diferentes lenguajes (pintura, fotografía, grabado, …) Autodidacta, he ampliado mis conocimientos artísticos en la Escola Massana, taller Manera Negra y Agora Espai de Creació.

 

Todas mis obras tienen un referente común, las sensaciones que percibo en mi vida cotidiana y en mis viajes, la atracción por las piezas desgastadas, por las texturas, por la pátina de la historia sobre los objetos. Me seducen los paisajes serenos y las atmosferas tranquilas y sugerentes.

Al usar una gama de tonos neutros, equilibrados, con predominio de verdes, azules y grises, las pinturas destilan una nostalgia amable, intima, un discurso poético apacible.

Disfruto con la exploración de soportes y materiales. Ahora trabajo con acrílicos y coldwax (cera fría tratada) pero también incorporo polvo de mármol, pigmentos, cemento, tintas,... El proceso de elaboración de la obra es muy intenso, con incisiones, raspaduras, sustracciones, caligrafías personales, con accidentes pictóricos espontáneos. Es un trabajo lento y meditado, hasta que consigo una obra abstracta, pero que contenga la esencia de mi referente. Existe una traslación física desde la idea hacia la materia.

Mis técnicas favoritas de grabado son el fotograbado y collagraph, que me permiten trabajar con los mismos inputs, y conseguir un resultado muy pictórico.

bottom of page